maandag 9 oktober 2017

maandagbrief


Beste ouders,

Maandag worden de eerste toetsen mee naar huis gegeven om aan jullie te laten zien. 
In het rood staat het behaald resultaat van uw zoon/dochter. 
Het gewenst minimum is het resultaat dat behaald zou moeten worden op de toets.  Zit uw kind onder het gewenst minimum, wil dat zeggen dat deze leerstof nog onvoldoende gekend is.  We willen vragen dat elke toets gehandtekend wordt. 
 
Het rekenboek zit in de boekentas om eens in te kijken.  Het is niet de bedoeling om oefeningen te maken.  Morgen terug mee naar school brengen ! 

Het eerste werkboek van Nederlands zit ook in de boekentas.  Dit mag wel thuis blijven.  De lege oefeningen mogen nog gemaakt worden.  Vandaag zijn we met een nieuw thema gestart. Omdat we met een nieuw werkboek beginnen, zijn er nieuwe uitdrukvellen.  Hiervan is het gebruik gekend. 


Vrijdag werken we samen met het tweede leerjaar.  Dat heet atelier.  Zo leren de kinderen de klaslokalen en de leerkrachten van het tweede leerjaar een beetje kennen.  Als de kinderen hiervoor materiaal moeten meebrengen, hebben ze al een briefje gekregen.