woensdag 28 februari 2018

woensdag, 28 februari


- Met de getalkaartjes tot 10 maken we de eerste bewerkingen tot 20. 
10 + 5 = 15
5 + 10 = 15- Elke turnles begint met een opwarming.  Kan je nog vertellen wat we nadien gedaan hebben?

- Tijdens de taalles deden we een toets.  Welke letter was er te kort ? 


dinsdag 27 februari 2018

dinsdag, 27 februari

- Welkom aan de leerkrachten uit Spanje, Polen, Slovakije en Estland.  Met de hele school zorgden we voor een warme ontvanst.  Het eerste leerjaar zong het lied 'A ram sam sam'.- Juf Lut leerde ons het lied van de droomboom aan. 
Met de gitaarbegeleiding erbij is samen zingen fijn!

- In de rekenles tekenden we zelf een klok.  Kan je dat thuis ook nog eens laten zien?


- Bij meester Chris hebben we letters aan elkaar leren schrijven.  Iedereen moet wel zijn schrijfletters kennen !

- Juf Carmen zorgde dat het agenda in orde was en gaf ook uitleg over de werkwinkel van donderdag.

maandag 26 februari 2018

weekbrief


Beste

‘Graag gedaan !’ is het thema waar we mee bezig zijn.  Vrijdag kreeg iedereen een eerste taak, vandaag zit de tweede taak in het agenda.  Neem het blad er bij !  
Deze taak hebben we graag, net zoals het werk van het geheime vriendje, vrijdag terug.

In de klas staat een vaas met paastakken.  De kinderen mogen van thuis één paasversiering meebrengen om in de boom te hangen. Zelf iets knutselen is altijd mooi en leuk ! 
Je mag ook een paasfiguurtje meebrengen maar zeker niets gaan kopen. 

Rekenboek B mag thuisblijven.  De oefeningen die niet gemaakt zijn, mogen thuis gemaakt worden.  Dit mag dan genoteerd worden in het agenda.

maandag, 26 februari

 - In de rekenles oefenden we op de bewerkingen tot 10.  Aan de hand van een tekening zochten we de bijhorende plus of minoefening.  Wat was er eerst?  Wat is er gebeurd?  Wat is er nu? 
In de klas is er soms een mini-klas: een groepje kinderen die samen met de juf remedieert, bijwerkt of moeilijkere oefeningen uitlegt.  De andere kinderen werken terwijl zelfstandig. 

- In de taalles werden tekeningen met woorden besproken.  Kon iedereen het juiste woord aanduiden ?

- Voor de meisjes werd de klas even donker gemaakt, zo konden ze de werking van fluo zien bij het schijnen van lichten.

- Juf Melanie, juf Michelle en meester Laurens lieten ons weer oefenen op heel wat zwemvaardigheden.  Sommige kinderen kregen een andere kleur van badmuts.

- Sommige kinderen kregen al een warm hartje: ze zijn al verrast door hun geheime vriendje!  Vrijdag hopen we iedereen met een blij gezichtje te zien!  Opgelet, niks verklappen !

vrijdag 23 februari 2018

vrijdag, 23 februari

- Een toets van temporekenen: maak binnen de tijd zoveel mogelijk bewerkingen tot 5. 

- Vandaag hingen de gordijnen voor de schrijfletters.  Tijdens de toets kon je alleen maar piepen naar de leesletters.  Lukte dat bij iedereen ?

- Na de speeltijd volgde een kort extra lesje taal en rekenen.

- Iedereen kreeg een geheim vriendje.  Kan jij gedurende een week iemand blij maken ?   Hoe kan je dat doen ?  Bespreek dat met je mama en/of papa.  Ten laatste volgende vrijdag moet iedereen iets gedaan hebben.

- Juf Eline kwam in onze klassen.  Ze kwam langs om een kijkje te nemen.  We gaven haar onze bloem ...


- In de namiddag begonnen we ons werkje voor vaderdag: wat we gedaan hebben is nog een verrassing!donderdag 22 februari 2018

donderdag, 22 februari

- We oefenen verder met de getallen tot 20.  Ook elke dag oefenen we op splitsen, plus en min tot 10.  Bij juf Greet ging iedereen even splitsen.

- touw en pauw zijn de twee moeilijkste woorden.  Letter per letter werden de woorden besproken.  Elke dag even oefenen !

- Tijdens de werkwinkel werd er hard gewinkeld : leeswinkel, stempelwinkel, turnwinkel, bouwwinkel, ...  Ondertussen was er steeds een groepje aan het oefenen op de klok !

woensdag, 21 februari

- Met getalbeelden maken we getallen tot 20.  Voor 17 nemen we 10 en 7, voor 11 nemen we 10 en 1.  Om 20 te maken moesten we even samenwerken want dat maken we door 10 en 10.

- 4 woorden moeten we heel goed kunnen onthouden en schrijven : ijs-kei-touw-pauw.  We verbeterden het dictee van gisteren en we schreven 4 nieuwe woorden met de ei-ij en ou-au.  Nadien werkten we in drie stationnetjes.

- In de turnles werd er ook in stationnetjes gewerkt. We deden het verhuisspel, er werd met de springtouwen geoefend. Wat waren de andere stationnetjes?

- Graag gezien : dat is toch het jaarthema van dit schooljaar.  Iedereen heeft veel talenten.  Dat konden we zien om de sterren op de ramen.  Iedereen heeft wel een talent.


dinsdag 20 februari 2018

disndag, 20 februari

Ook Fabio was jarig in de vakantie.
We wensen hem een hele GELUKKIGE VERJAARDAG!!!


- In de rekenles maakten we getallen tot 20: met 10 en 6 maken we 16.  Er zijn enkele moeilijke getallen bij: 11,12,13 en 14 .  Hierbij hoor je niet zo goed welke getalkaartjes je moet nemen.

- In de taalles maakten we een toets.  Wie kon bij de tekeningen de juiste woorden aanduiden ?  Opgelet, het waren gemakkelijke woorden !  Nadien schreven we de vier belangrijke woorden : ijs-kei-touw-pauw

- Samen zongen we het liedje van 'A ram sam sam' nog eens met de verschillende muziekinstrumenten.- We herhalen gezien leerstof van metend rekenen: wat is de afkorting van liter? 
We ordenen < 1l, = 1l, > 1l en meten na.
Klaar voor de toets?

- Vorige week woensdag was het aswoensdag. Dat was de start van de veertigdagentijd, vasten. Kan jij nog uitleggen wat dit wil zeggen? Doen jullie hier thuis misschien aan mee?

maandag 19 februari 2018

maandag, 19 februari

In de vakantie mocht Elisa 7 kaarsjes uitblazen.
Nog een hele GELUKKIGE VERJAARDAG, ELISA!!!


- Voor de krokusvakantie hebben we al veel geoefend op de schrijfletters.  Deze week herhalen we nog tot vrijdag.  Vooral de tweetekenklanken moeten nog ingeoefend worden.  Het begrijpend lezen kunnen we nu beter beoordelen.  We maakten hierop enkele oefeningen.

- Plus en min tot 10 werd vandaag ingeoefend. Omdat we de splitsoefeningen tot 10 al goed kennen, waren deze oefeningen niet meer zo moeilijk.

- In de verkeersles hadden we het over 'zichtbaarheid in het verkeer'. Wanneer ben je heel zichtbaar? In groep of alleen? Met lichte of donkere kleren? Wat kan je best aandoen als je gaat fietsen of wandelen?

- De bus bracht eerst de jongens naar het zwembad, nadien de meisjes.  Daar werd er weer goed geoefend.

- Nieuwe werkblaadjes, nieuwe boekjes, nieuwe taakjes in de klas, vertellen over de vakantie, ...
De dag was weer goed gevuld!

weekbrief


Beste ouders, 

Op maandag zitten er oefenbladen van de schrijfletters tussen het agenda met een bijgevoegd blad.  Dit is het huiswerk tegen vrijdag !  Iedereen kreeg twee leesboeken van de bib voor de vakantie.  Nu mag je er maar eentje houden.  Iedereen geeft dus één boek terug. 

Dinsdag starten we met een nieuw WO-thema: Graag gedaan!
Verrassen, zorgen voor elkaar, taken in huis, samenleven, samenspelen maar ook kinderrechten komen in dit thema aan bod.  We zullen de kinderen aanmoedigen om een gezinstaak op te nemen.  Bij dit thema hoort ook een taak: elke leerling trekt een naamkaartje.  Hij/zij houdt de naam geheim! Gedurende een week probeert iedereen voor zijn/haar geheime vriendje iets kleins/bijzonders te doen.  Het is niet de bedoeling om iets te kopen.  Wel om te zorgen, te delen, samen te spelen, te verrassen…  We starten vrijdag 23 februari met de opdracht tot vrijdag 2 maart.

Woensdag houden we onze 3de ‘graag-gezien-meeting’.  Iedereen heeft talent en dat laten we zien door de sterren die uithangen aan de ramen van de lagere school.  Vanaf 12 uur kunnen ouders de sterren komen bewonderen.  Vanaf deze week zullen we om praktische redenen voortaan op woensdag turnen.

Enkele belangrijke data voor de komende periode:
-       verlof 9 maart
-       bezoek tandarts/fruithuis 13 maart
-       atelier 16 en 23 maart
-       kangoeroewedstrijd 15 maart (voor wie zich ingeschreven heeft)
-       infoavond eerste communie 15 maart
-       oudercontacten : 27 maart ’s avonds; 28 maart namiddag ; 29 maart na school : brief volgt nog.

vrijdag 9 februari 2018

Vrijdag, 9 februari


Prinsessen, draken, politiemannen, boeven, danseressen, superhelden ... ze waren allemaal op school vandaag!
Wat zag iedereen er piekfijn uit!

Gisteren vergaten we de twee andere klassen nog met ... hoeden !!! 
donderdag 8 februari 2018

donderdag, 8 februari

Jarig jarig jarig jarig,
Flo wordt op 13 februari 6 jaar!  Alvast een hele dikke proficiat, Flo!

- De AVI-toets werd vandaag verder afgemaakt.

- In de rekenles oefenden we verder op de bewerkingen tot 10. 

- Juf Nicole voelde zich gisteren al niet zo lekker, vandaag was er niet.  Daarom haalden we de nieuwe spelletjes boven waarbij er goed samengewerkt moest worden.

- De werkwinkel van deze week ging over carnaval.  Er waren allerlei winkels i.v.m. carnaval : confetti strooien, verkleden, memory, lezen, ...  Op de foto's zie je een aantal winkels !- Tijdens het laatste stukje werd het agenda nagekeken.  Is iedereen ook al klaar voor carnaval morgen ? 

woensdag 7 februari 2018

woensdag, 7 februari

- Een toets van rekentaal: zoek het woord, zet er een kring rond, is het plus of min en kan je het juist uitrekenen?

- Vandaag deden we de eerste test van het AVI-lezen.  28 oefeningen werden gemaakt.  Wie werd er gefopt ?  Wie kon de juiste woorden aanduiden ?  Morgen het vervolg !

- Tijdens de les hoorden we in de verte carnavalsmuziek.  De kleuters waren in aantocht.  Daarom stapten we snel naar buiten om te gaan kijken naar die kleine kapoenen.  Wat was dat mooi !

- Aapje na-aapje : We luisterden naar een sprookje over ... hoeden !
 
 
De liter!  We schatten en meten na.  We onthouden:
de afkorting van 1 liter = 1l
In een emmer kan meer dan 1 liter > 1l
In een soepkom kan minder dan 1 liter < 1l
In een melkbrik kan evenveel dan 1 liter = 1l

dinsdag 6 februari 2018

dinsdag, 6 februari

HIP HIP HOERA, Brent is jarig!!  Gelukkige verjaardag.


Twee verschillende schoenen ... - We maakten de toets van het leerlingvolgsysteem verder af met de juffen van het tweede leerjaar, juf Loes en juf Elien.

- In de taalles oefenden we de schrijfletters nog een keer.  Nu lukt het bijna bij iedereen.

- Juf Lut liet ons brullen als leeuwen en krijsen als apen: een echte circusles!

- Het agenda werd in orde gemaakt. De kaft gaat mee naar huis om in te kijken.
Brengen jullie hem terug mee naar school?maandag 5 februari 2018

weekbrief

Op maandag kwamen juf Loes en meester Glenn van het tweede leerjaar langs.  Zij namen de toets van het leerlingvolgsysteem af.  Morgen komen ze terug om de toets af te maken.
De jongens vertrekken voortaan na de speeltijd na het zwembad, de meisjes zwemmen met de tweede beurt.
De gekleurde sokken waren alvast een grappige start van deze carnavalsweek. 

Dinsdag staat de verwarming een graadje lager.  Het is immers dikke truiendag.

Woensdag en donderdag worden de toetsen van het AVI-lezen afgenomen.  Gedurende 12 minuten worden 28 oefeningen gemaakt.  Omwille van deze toets gaan we de boeken van de bib terugbrengen.  Vanaf vandaag worden er geen nieuwe boeken van de bib gegeven.  Ten laatste woensdag willen van iedereen één boek terug van de bib.

Carnaval vieren we op vrijdag.  Na de stoet worden de kinderen getrakteerd op een pannenkoek. 

Deze week geven we heel wat mee naar huis :
- om in te kijken : de kaft met werkblaadjes, het sleutelblad
- om uit te wassen : het turngerief, drinkbus

maandag, 5 februari

Gisteren was er eentje jarig : JULIA

We wensen Julia een GELUKKIGE VERJAARDAG  !!! Lang zal ze leven !

- Meester Glenn en juf Loes kwamen langs in de rekenles.  Ze namen de toets van het leerlingvolgsysteem af.  Morgen maken we de toets, samen met de leerkrachten van het tweede leerjaar verder af.

- Vandaag deden we een toets van begrijpend lezen.  Kon jij de woorden en zinnen lezen ?  Heb je er goed bij nagedacht ?

- Terwijl de jongens al gaan zwemmen waren, hebben de meisjes geleerd wat ze moeten doen als er iets met de bus gebeurt : rustig blijven, gordel losdoen, ritsen en buiten wachten !  Helaas was de bus te laat en was het te koud om het echt te oefenen.

- Vandaag mochten sommige kinderen afzwemmen voor het diploma.  Bij wie is het gelukt ?

- In de namiddag hebben we onze agenda ingevuld.  Er zaten heel wat brieven bij !

- We zagen al veel gekleurde en verschillende kousen vandaag. Heb jij je schoenen voor morgen al klaarstaan?

vrijdag 2 februari 2018

maandag, 29 januari

Vera gaat nu met pensioen,
dat verdient ze, dat verdient ze.
Vera gaat nu met pensioen,
dat verdient een dikke ..... !

 Deze morgen zagen we Vera, de poetsvrouw, voor de laatste keer op school. 
Ze gaat op pensioen: we zongen voor haar en verrasten haar met een knutselwerkje.

- We oefenen verder met rekentaal.  Ook het tandemblaadje van deze week gaat over oefeningen met rekentaal.  Zoek het belangrijke woord, zet erbij of het plus of min, los de oefening op.

BEZOEK van Anneke Tanneke en Arie Bombarie!  Wat kwamen ze doen?  Ze deden wel een beetje raar!?

donderdag, 1 februari : brugproject foto's

In de voormiddag kwamen de kleuters de klassen in het eerste leerjaar verkennen.  Ze werken in de klas bij juf Ilse, bij juf Carmen en bij meester Chris.  Maar ook juf Nicole gaf al een eerste turnlesje.  Kijk maar op de foto's !!! 
En de eersteklassers ... die gingen nog een keer "werken" bij juf Katrien en juf Margot !!!  Ze hadden er deugd van !