zondag 24 juni 2018

weekbrief


Beste ouders,
De laatste week in het eerste leerjaar…

Dinsdag trekken we met de lagere school naar de Mosten, met de bus. Ze voorspellen heel warm weer. Daarom vragen we om de kinderen ’s morgens voor het school al goed in te smeren met zonnecrème. Ze mogen een rugzakje meebrengen met: boterhammen, koek en/of fruit, voldoende (extra) drinken, zonnecrème, pet/hoedje, zwemgerief, handdoek.
Woensdag gaan we naar de kapel van het Klein Seminarie voor een voorstelling van de Academie voor woord en muziek. De heentocht gaan we wandelen. Goede schoenen en een pet/hoed zijn dus aangeraden. (rugzakje meebrengen met drinken en een tussendoortje).  We zoeken nog enkele auto’s om ons op te halen. 
Zouden jullie tegen donderdag een stevige zak willen meegeven met de kinderen? Er gaan heen wat dingen mee naar huis die dag.
Vrijdag is het de laatste schooldag. Om 11 uur wuiven we elkaar uit aan de schoolpoort voor een heerlijke, verdiende vakantie!