donderdag 3 mei 2018

donderdag, 3 mei

- We zijn met 12 kinderen. 6 kwamen er te voet naar school, 6 met de fiets. Ik kan 12 splitsen in 6 en 6. We bekijken de even getallen tot 20 en proberen deze te splitsen. Is het moeilijk? Dan teken ik het getalbeeld!

- Vandaag werden de antwoorden besproken van de vragen van het verhaal "het huis van rik".  Nadien bespraken we nog de fouten van het dictee.

- Tijdens de werkwinkel kreeg iedereen een nieuw maatje.  Ondertussen werd er gekeken of iedereen wel goed samenwerkt met twee, of iedereen zich wel goed aan de afspraken kan houden en dat er niemand met een ander groepje praat.- De kriebelmama's kwamen vandaag even langs.

- Juf Lobke had een leuk hoekenwerk in de klas rond dromen. Weet jij nog welke hoekjes er waren?