maandag 19 februari 2018

weekbrief


Beste ouders, 

Op maandag zitten er oefenbladen van de schrijfletters tussen het agenda met een bijgevoegd blad.  Dit is het huiswerk tegen vrijdag !  Iedereen kreeg twee leesboeken van de bib voor de vakantie.  Nu mag je er maar eentje houden.  Iedereen geeft dus één boek terug. 

Dinsdag starten we met een nieuw WO-thema: Graag gedaan!
Verrassen, zorgen voor elkaar, taken in huis, samenleven, samenspelen maar ook kinderrechten komen in dit thema aan bod.  We zullen de kinderen aanmoedigen om een gezinstaak op te nemen.  Bij dit thema hoort ook een taak: elke leerling trekt een naamkaartje.  Hij/zij houdt de naam geheim! Gedurende een week probeert iedereen voor zijn/haar geheime vriendje iets kleins/bijzonders te doen.  Het is niet de bedoeling om iets te kopen.  Wel om te zorgen, te delen, samen te spelen, te verrassen…  We starten vrijdag 23 februari met de opdracht tot vrijdag 2 maart.

Woensdag houden we onze 3de ‘graag-gezien-meeting’.  Iedereen heeft talent en dat laten we zien door de sterren die uithangen aan de ramen van de lagere school.  Vanaf 12 uur kunnen ouders de sterren komen bewonderen.  Vanaf deze week zullen we om praktische redenen voortaan op woensdag turnen.

Enkele belangrijke data voor de komende periode:
-       verlof 9 maart
-       bezoek tandarts/fruithuis 13 maart
-       atelier 16 en 23 maart
-       kangoeroewedstrijd 15 maart (voor wie zich ingeschreven heeft)
-       infoavond eerste communie 15 maart
-       oudercontacten : 27 maart ’s avonds; 28 maart namiddag ; 29 maart na school : brief volgt nog.