woensdag 10 januari 2018

woensdag, 10 januari

- Het splitsen van 9 en plus tot 9 was nieuw deze week. Vandaag gaan we hier mee verder. Ben jij ondertussen al bij juf Greet gaan rekenen?
Wat moeten we doen bij tandemwerken voor rekenen?  Een moeilijke oefening vraagt training om ze te onthouden.  Hoe doen we dat?
-oefening 5 keer hardop zeggen
-oefening fluisteren
-oefening traag zeggen
-oefening in de lucht schrijven
-oefening groot en klein schrijven
-oefening met je linker- en met je rechterhand schrijven
-.... Ken je de moeilijke oefening nu?

- Opnieuw werd er klassikaal gelezen.  Toch mochten sommige kinderen per twee lezen.  Zij kregen moeilijkere woorden en zinnen.  Nadien werden de schrijfletters verder geschreven in het oefenschrift.

- Het agenda werd nagekeken.  Wie had er nog briefjes bij ?  Wie moest een reken- of een schrijfblad wisselen ?  Een leesboekje ?

- Nadien maakte iedereen kennis met zijn nieuwe tandemmaatje.  Samen zochten ze een plekje in de juiste klas.  Op die manier kan het tandemwerken volgende week echt starten.  Het tandemblaadje zal morgen pas in de huiswerkkaft zitten.


- Wie thuis een wit kleurpotloodje heeft, mag dat meebrengen.  Vrijdagnamiddag willen we hiermee werken.  Je hoeft er zeker geen te gaan kopen !!!