maandag 8 januari 2018

maandag, 8 januari

We zijn blij iedereen terug te zien in het nieuwe jaar: beste wensen voor 2018!
We zijn ook blij om juf Carmen terug te zien in 1C: welkom!

- In de rekenles herhaalden we de bewerkingen tot 8.  Sommige kinderen zochten de splitsingen tot 9.  Morgen gaan we hiermee verder.  De splitskaartjes van 9 zitten in de huiswerkkaft: knippen en oefenen.

- Het was goed om iedereen nog een keer te horen lezen.  Bij sommigen ging dat al heel vlot, bij anderen iets trager.  Nadien namen we een nieuw schrift : het oefenschrift.  Dit is een schriftje om de schrijfletters te oefenen.  We schreven de eerste letters.

- Waarom zijn er zoveel verkeersborden?  Hoe zien ze eruit?  Wat willen ze ons zeggen?
De jongens konden elkaar er al veel over vertellen!  Binnen 2 weken gaan zij eerst zwemmen.  Daarom zit er in de huiswerkkaft een inschrijving om mee te begeleiden tijdens het zwemmen vanaf februari. 

- In het zwembad kregen onze leerlingen weer heel wat oefenkansen.  De boterhammen smaakten nadien weer goed na deze sportieve inspanning!

- Juf Greet zal vanaf nu kinderen die thuis geen Nederlands spreken elke week taalstimulerende activiteiten aanbieden in een klein groepje. 

- Mini Maxine haar les ging over 'les fruits': la banane et l'orange.

- Het agenda invullen vraagt op maandag wat extra tijd: voor de hele week worden taken opgegeven: jullie zijn vrij om te kiezen wanneer je welke taak doet.  Probeer op één week zeker een keer te lezen, te schrijven, te lezen!  Materiaal genoeg om te oefenen.  De blaadjes van het tandemwerken zijn aan elkaar geniet.  Deze mogen thuis blijven.  De nieuwe blaadjes komen nu woensdag in het kaftje.
Brieven van touwtje trek, het brugproject en het atelier zitten in de huiswerkkaft.