maandag 22 januari 2018

maandag, 22 januari

We maakten een grote kring op de speelplaats met de meester in het midden want de meester is vandaag jarig!  VAN HARTE GEFELICITEERD!
Bij een verjaardag hoort een verrassing natuurlijk. 
Donderdag geeft de meester zijn feestje... wij mogen allemaal komen!!!!! 


- In de rekenles zochten we de splitsoefeningen tot 10.  De laatste splitskaartjes zitten in de huiswerkkaft.

- De foute schrijfletters van vorige week werden verbeterd.  Opgelet, van onze fouten kunnen we leren !  Nadien probeerden we nog een keer.

- Juf Melanie, Juf Michelle en meester Laurens oefenden met ons weer heel wat zwemvaardigheden. 

- Juf Greet stimuleerde de taal bij enkele kinderen.  De andere kinderen konden nadenken over hun weekendverhaal.  Probeer na te denken over WWWWWWWWWW :
wie,, wat, waar, wanneer, waarom ...

- In het agenda werd een nieuw blad genomen.  Dit werd voor heel de week ingevuld.  Opgelet, volgende week (29/1) gaan we niet zwemmen.

- Mini Maxine werd wakker gemaakt :