vrijdag 8 december 2017

vrijdag, 8 december

- Een toets van de getallen tot 10.  Kan je ze juist schrijven?  Ken je hun plaats op de getallenlijn?  Kan je ook de begrippen voor, na en tussen toepassen?

- Kent iedereen zijn letters goed ?  We deden een toets om te zien of dat zo is.  Nadien probeerden we al enkele woorden met balpen te schrijven.  Lukte dat bij iedereen ?

- De laatste schrijfletters werden aangeboden : f - v - w

“f”:
Schuin naar boven, nog naar boven, terugdraaien en een lange brandweerpaal tot in de kelder, opheffen en een omgekeerd parapluutje.
“v”:
Een haakje met een soepkommetje en een lepeltje.
“w”:

Een haakje met een soepkommetje, nog een soepkommetje en een lepeltje.

- Vandaag werden de drinkbussen mee naar huis gegeven om te laten wassen.  Mogen wij vragen om ze maandag mee terug te geven ? 

- In de namiddag zijn we gestart met de eerste beurt van het kerstatelier.  Daarbij werd er heel wat gezongen.  Foto's zullen later volgen !