maandag 18 december 2017

maandagbrief


Beste ouders, 

Op maandag kreeg iedereen een boek van de bib mee.  Je kan thuis kiezen of je een boek van de bib leest of een kersenboekje.  Als er een boekje uit is, kan er elke dag gewisseld worden.  Voor rekenen zitten de splitskaartjes van 7 en 8 in de kaft.  Rekenboek A mag thuis blijven.  Wie wil kan hier ook nog in oefenen. 

 Deze week zijn er de individuele oudercontacten.  De meeste staan op dinsdag en woensdag. 

 Donderdag komt de verpleegster en de dokter van het CLB opnieuw langs in 1B.  Vergeet bij een vaccinatie het gezondheidsboekje niet !

 Vrijdag zit het rapport, samen met heel wat andere papieren in de boekentas.   In de loop van deze week gaan ook de drinkbussen, pennenzakken en het turngerief mee naar huis. 

De laatste dag voor de kerstvakantie willen we vragen om je kind een kerstmuts op te zetten.  Dat kan ook een diadeem, … zijn.  

We nemen afscheid van juf Lotte.  Zij heeft juf Carmen waardig vervangen.  We wensen haar veel succes in het tweede leerjaar !

Graag geven we al enkele datums mee :

- 16 januari 2018 infoavond

- 24 januari 2018 spel in de bib : Touwtje Trek

- 2 februari 2018 : brugproject met vrijwilligers in de voormiddag

Leerkrachten eerste leerjaar