woensdag 22 november 2017

woensdag, 22 november

- Volgens de meester werd het vandaag 31 graden !  Hij had niet goed gekeken naar het weerbericht : 13 iplv 33 graden.  Hij had nog zo gehoopt op ZON.  Dat was dan ook het woord dat vandaag geleerd werd !

- In de rekenles was het toets: het invullen van de lege splitshuisjes!  De juffen kunnen nu zien of we klaar zijn voor moeilijkere splitsingen.

Gisteren ontvingen wij vragenlijsten van het CLB i.v.m. de inentingen.  Deze moeten door de ouders ingevuld worden.  Mogen wij vragen dat deze brieven deze week nog terugkomen ?

- Ook vandaag werd er tijd gemaakt om voor te lezen: we luisterden naar een poppenspel van Mol en Beer.

- Morgen gaan we in de namiddag naar Kronkeldidoe.  Het wordt een sportieve dag!  Wie geen drinkbus in de klas heeft, brengt er best nog eentje mee om tussendoor wat water te drinken.  Vandaag oefenden we het dansje en het liedje van Kronkeldidoe.