maandag 27 november 2017

weekbrief

Beste ouders,

Donderdag komt de verpleegster langs om de kinderen te wegen en te meten. 
De rest van het medisch onderzoek (oog- en gehoortesten, opvolging groei, vaccinatie.) zal plaatsvinden op volgende data :
1a op 5 december
1b op 14 en 21 december
1c op 15 januari

Vrijdag verwelkomen we de Sint op onze school.  In de voormiddag werken de kinderen van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar klasdoorbrekend in een doorschijfsysteem rond Sint-opdrachten.  Om de groepsverdeling vlot te laten verlopen, willen we vragen om op de wang van uw kind een   _____________________ te schminken/tekenen.  Wie een pietenmuts of ander attribuut heeft i.v.m. de Sint mag het vrijdag ook aandoen. Onze boekentas laten we thuis.

Na een drietal maanden kent jullie kind al heel wat : letters, splitsoefeningen, plus- en minoefeningen, schrijfletters, … Omdat deze leerstof belangrijk is om verder op te bouwen de komende jaren, vraagt het zowel in de klas als thuis inoefening. 
Wij bieden jullie hieronder enkele mogelijkheden om thuis ook te kunnen oefenen. 
Om de kinderen te motiveren en te belonen, werken we met beloningsstickers.    Jullie noteren in het agenda wat er geoefend is, samen met een handtekening.  Bij 5 handtekeningen mogen de kinderen in de klas een beloningssticker kiezen die ze in het agenda kleven. 

Hieronder kan je de verschillende mogelijkheden zien om te oefenen:

REKENEN :
·        Oefenen met de oefendoos
- met de doosjes J, K, L om gericht op moeilijkheden te oefenen
- per geoefende beurt één handtekening
- maximum één handtekening per dag
·        Computer
- oefeningen met Bingel
- via de website van de school (hierover volgt nog een brief )
- maximum één handtekening per dag
·        Oefenbladen
- werkbladen met oefeningen.  Deze bladen liggen in de klas en kunnen de kinderen zelf nemen  (en teruggeven) als ze thuis willen oefenen. Een kind leert het best van zijn fouten als de oefeningen meteen verbeterd worden.  Gelieve daarom de oefeningen ineens na te kijken en te laten verbeteren.
- voor elk gemaakt blad één handtekening
Nog enkele tips bij het oefenen :
- Het is beter om meerdere keren per week 5 minuten te oefenen dan één keer een halfuur.
- Als je kind de oplossing niet weet, mag het gebruik maken van materiaal (blokjes, schijfjes, …) of getalbeelden. 
Het is echter de bedoeling dat de bewerkingen en splitsingen tot 10 op het einde van het schooljaar vlot en zonder hulp van materiaal gekend zijn.

NEDERLANDS :
Ondertussen hebben we al heel wat leesletters geleerd.  Boeken kunnen al gelezen worden.  Daarom hebben wij in de klas boeken met kersjes.  Aan de linkerkant staat telkens één kersje.  Dat is voor de kinderen van het eerste leerjaar.  Aan de rechterkant staan altijd twee kersjes.  Dat is voor de gevorderde lezers.  Dan mogen de kinderen van het eerste luisteren en kijken.  Elke dag krijgen de kinderen de kans om een nieuw boekje te komen halen.  In het agenda wordt de titel van het boek geschreven. 

Nog enkele tips bij het lezen :
- Als het lezen nog traag gaat, mag je in het begin elk om de beurt een bladzijde lezen.  Zo gaat het verhaal sneller vooruit en is de inhoud duidelijker.
- Het is niet aan te raden om je kind alleen te laten lezen.
- Bespreek steeds de inhoud van het boek. Kijk ook naar de prenten. 

De bedoeling van dit beloningssysteem is te motiveren.  We besteden in de klas geen aandacht aan het aantal stickers dat een kind al heeft. 
Als er nog vragen zijn, horen we het graag ! Dat kan ook op het individueel oudercontact.
Bedankt voor jullie medewerking. 

Leerkrachten van het eerste leerjaar

Van den Bogaert Lotte : lottevdbogaert@hotmail.nl
Michielsen Carmen:
carmen@scharrel.be 
Schrauwen Ilse : ilses@scharrel.be
Boonen Chris : chris@scharrel.be