maandag 6 november 2017

maandagbrief


Beste ouders,

Na een weekje vakantie zijn de batterijen hopelijk bij iedereen weer goed opgeladen.  We gaan er 7 weken tegenaan tot aan de kerstvakantie.
Graag hebben we van iedereen het rapport, het sleutelblad en het kaftje van de liedjes terug.   De meeste pennenzakken en drinkflessen staan ook al op hun plaats.
Aan de achterkant staat een brief van de werkgroep ‘ eerste communie’.  Wie interesse heeft om de werkgroep te komen versterken, kan zijn/haar oor te luisteren komen leggen, weliswaar zonder verplichtingen.

Woensdag willen we zichtbaarheid in de kijker zetten.  Daarom mag iedereen zoveel mogelijk « FLUO » naar school komen. 

Leerkrachten eerste leerjaar 






Minderhout, 6 november  2017

Beste ouders

Naar de ‘grote school’… Een hele stap voor uw kind – en misschien ook voor u… Intussen zijn er al bijna twee maanden voorbij en zijn uw kind en u waarschijnlijk al een beetje gewend aan het nieuwe ritme, aan de nieuwe dingen die elke dag geleerd en ontdekt worden...
Ook willen wij tijdens dit schooljaar al even aan de voorbereiding op de eerste communie denken, want al komt deze grote gebeurtenis pas in het tweede leerjaar, de voorbereiding daarop begint toch al een beetje in het eerste leerjaar.
En deze voorbereiding rust niet enkel op de schouders van de leerkrachten. Ook van de parochie en van jullie, ouders, wordt een inbreng verwacht. En als je er over nadenkt, is dat eigenlijk niet meer dan logisch…
Daarom ligt de voorbereiding op de eerste communie van uw zoon/dochter in de handen van een werkgroep. Daarin willen wij, naast de leerkrachten en enkele mensen vanuit de parochie, ook steeds ruimte laten voor u. Op die manier kan u er aan meewerken om van de eerste communie van uw kind een onvergetelijke dag te maken. Wat wordt er dan van u verwacht? Dat kan praktisch zijn. Misschien kan u lekkere cakes bakken voor tijdens een ouderavond? Of hebt u fotografisch talent zodat u voorbereidende activiteiten met de kinderen digitaal vast kan leggen? Maar misschien wil u ook graag meedenken over die activiteiten om ze nog zinvoller te maken? Of hebt u fijne ideetjes voor de eerste communieviering?
Als u interesse heeft om onze werkgroep eventueel te komen versterken gedurende deze twee voorbereidingsjaren bent u welkom voor een info-uurtje op donderdag 16 november om 20.00 u op de pastorij naast de kerk. We proberen u dan kort even uit te leggen wat wij zoal doen/organiseren ter voorbereiding van de eerste communie van jullie kind.
Denk niet dat u zich meteen engageert wanneer u komt luisteren. We laten u zeker de tijd om er rustig over na te denken en het thuis met uw partner en kind te bespreken. U laat ons dan nadien weten of u onze werkgroep graag komt versterken.
Omwille van praktische redenen vragen we u wel om onderstaand inschrijvingsstrookje ten laatste vrijdag 10 november met uw kind mee terug te geven indien wij u mogen verwachten op deze infoavond.
Bent u die avond belet, maar zegt dit alles u wel iets, kan u dat ook aangeven via onderstaand strookje of u kan eventueel inlichtingen inwinnen bij Marleen De Bie – marleendebie@hotmail.com of 0473/29 71 13.
Tot slot willen we hier meteen van de gelegenheid gebruik maken om ruimschoots op tijd de eerste ouderavond in het eerste leerjaar aan te kondigen. Daarvoor verwachten we u op donderdag 15 maart 2018. Noteer deze datum alvast in uw agenda! Uiteraard ontvangt u hiervoor nog een uitnodiging.
Hopelijk zien we veel geïnteresseerden op 16 november op het info-uurtje!

Werkgroep eerste communie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O            Ik, ouder van …………………………………............. kom geheel vrijblijvend mijn oor te luisteren leggen op 16/11/17 en beslis daarna pas of ik al dan niet in de werkgroep stap.
O      Ik, ouder van ................................................................. ben helaas verhinderd op 16/11/17, maar heb wel interesse om eventueel mijn steentje bij te dragen.
Ik ben bereikbaar op volgend tel.nr. ........................... of emailadres ..............................................
Ik beslis na de informatie of ik al dan niet in de werkgroep stap.
                                                                               Handtekening:                 ……………………………….......