woensdag 18 oktober 2017

woensdag, 18 oktober

- Tijdens de rekenles oefenen we de splitsingen in groepjes. We spelen juf/meester en luisteren of ons maatje het zinnetje juist zegt.

- Wie kent de letters al? Wie kan de woorden hakken en plakken? Of misschien al in één keer lezen? Iedereen komt om de beurt bij de juf of meester. Daar maken we een mondelinge toets. Terwijl lezen we samen met juf Greet of knippen en plakken we de woorden op de juiste plaats.

- We herhaalden het verhaal van Zacheüs.  Kan jij het verhaal nog navertellen ?

- Volgende week brengen we een bezoekje aan het kerkhof.  We knutselden verder aan ons werkje.