maandag 16 oktober 2017

maandagbrief

Beste ouders,

Maandag beginnen we in de rekenles met de splitsoefeningen.  De eerste dagen zullen we veel werken met materiaal.  In de loop van de week zullen de eerste splitskaartjes mee naar huis komen.  Probeer thuis regelmatig, korte momentjes te oefenen.  Als het moeilijk is, mag er zeker materiaal (legoblokjes, auto’s…) gebruikt worden. 


Vrijdag is het dag van de jeugdbeweging.  Wie in een jeugdbeweging zit, mag dat laten zien door een sjaaltje of uniform aan te doen.
Vrijdag geven we het egeltje van klei mee naar huis.  Hiervoor kan je best een kleine (schoen)doos meegeven zodat het veilig thuis geraakt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naar aanleiding van Allerheiligen maken we deze week in de klas een knutselwerkje voor op het kerkhof.  Dit is een werkje dat tegen weer en wind kan.  Op dinsdag 24 oktober brengen we een bezoek aan het kerkhof van Minderhout. 

onze zoon/dochter __________________________

0       mag het werkje zetten op het kerkhof in Minderhout bij het graf  van _________________________________ (naam overledene)

 Misschien vindt uw kind het graf zelf, zoniet graag een korte uitleg over de plaats van het graf op het kerkhof om dit gemakkelijk terug te vinden : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

0       neemt het werkje voor Allerheiligen mee naar huis om het thuis of op een ander kerkhof een plaatsje te geven.

 
 
 Leerkrachten eerste leerjaar